Архаично

Архаично

Попаднаха ми 3 броя стари, но много интересни, стари копчета.

Влязох във  филма... Въобще не им се замислих.

Направих от тях колие и обеци. С ламе и  панделка. 

Смели  войни стрелят  с лък от колесници...Ех, все едно  съм  около  пирамидите...

Предстои ми  от  две златни копчета да направя нещо, отново с архаично звучене. 

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code